فرمول یک ایران – دقایقی قبل دومین تمرین از گرندپری آرژانتین نیز به پایان رسید در حالی که مارک مارکز موتور سوار تیم رپسول هوندا توانست جایگاه خود در تمرین اول را بهبود ببخشید و بهترین زمان را به ثبت برساند.

هم تیمی مارکز، دنی پدروسا نیز با اختلاق 0.025 ثانیه ای در جایگاه دوم ایستاد. وینالس موتورسوار تیم سوزوکی نیز زمان سوم را به ثبت رساند. اما جایگاهای هشتم و پانزدهم موتورسواران تیم یاماها، ولنتینو روسی و خورخه لورنزو نیز از نکات تعجب آور تمرین امروز بود است.

در مقایسه سرعت های موتورسواران در کفی، دوکاتی ها بهترین عملکرد را داشته اند به طوری که ایانونه سرعت 325.2 km/h و دویزیوسو سرعت 323.4 km/h را به ثبت رساندند.

جدول کامل:

POSنام موتورسوارتیمحداکثر سرعت km/hزمان
1مارک مارکزرپسول هوندا316.8 1:41:579
2دنی پدروسارپسول هوندا315.4 0.025+
3وینالس سوزوکی316.0 0.468+
4میلرمارک وی دی اس312.8 0.796+
5کروچلوال سی آر315.0 0.872+
6ردینگپرامک317.9 0.879+
7ولنتینو روسییاماها316.6 0.986+
8الکس اسپارگاروسوزوکی313.8 0.997+
9اسمیتتچ 3 317.01.016+
10آندره دویزیوسودوکاتی323.4 1.056+
11باربراایوینتیا319.4 1.085+
12لاورتیاسپار318.2 1.145+
13پول اسپارگاروتچ 3317.4 1.195+
14خورخه لورنزویاماها317.8 1.240+
15آندره ایانونهدوکاتی325.2 1.374+
16لوریس بازایوینتیا312.9 1.475+
17هرناندزاسپار318.5 1.663+
18راباتمارک وی دی اس312.3 1.959+
19باتیستاآپریلیا310.7 2.221+
20استفان بردلآپریلیا307.7 2.313+

تمرین سوم در ساعت 17:25 روز شنبه برگزار خواهد شد.

 

دیدگاه خود را بیان کنید