Register

8 + 4 =

A password will be e-mailed to you.

موتوجی پی ایران – خورخه لورنزو بعد از تکمیل کردن اولین تستش با تیم موتوجی پی دوکاتی اذعان داشت که شکست دادن هم تیمی اش، آندره دویزیوسو آسان نیست.

موتور سوار ایتالیایی ۹ فصل است که در مسابقات موتوجی پی حضور دارد و در چهار سال پیاپی حضور خود در تیم دوکاتی، توانسته هم تیمی هایش، کال کراچلو، نیکی هیدن و آندره یانونه را شکست دهد.

آندره دویزیوسو پول پوزیشن موتوجی پی هلند

آندره دویزیوسو – پول پوزیشن موتوجی پی هلند

دویزیوسو و لورنزو پیش از این یکدیگر را می شناسند و برای عنوان قهرمانی فصل ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ سری ۲۵۰cc رقابت داشته اند که هر دو سال با قهرمانی موتورسوار اسپانیایی به پایان رسید. لورنزو گفت:

آندره یک انسان منطقی است و تجربه های زیادی دارد.

او هیچوقت اشتباهی مرتکب نمی شود و همیشه مسابقات را به پایان می رساند و امتیازات زیادی به دست می آورد.

او در تست والنسیا بسیار سریع بود و فکر می کنم او بهترین لحظه در زندگی حرفه ایش را سپری می کند.

سریع تر بودن از او آسان نخواهد بود.

خورخه لورنزو بعد از سپری کردن نه فصل در تیم یاماها، برای فصل ۲۰۱۷ به تیم دوکاتی پیوسته است و آندره یانونه نیز بعد از خط خوردن از تیم، به سوزوکی پیوست.