فرمول یک ایران – در فصل گذشته راننده های تیم تورو روسو، مکس ورشتپن و کارلوس ساینز تنش هایی را با هم داشته اند که در گرندپری سنگاپور به وضوح دیده می شد.

در فصل جدید و در گرندپری استرالیا نیز این دو راننده ها بحث هایی را با یکدیگر و تیم خود داشته اند. بعضی از رسانه ها جدل این دو راننده را به سنا و پراست تشبیه کرده اند.

ورشتپن در این باره اذعان کرد:

تنها یک سنا و یک پراست وجود دارد.

رقابت بین دو هم تیمی عادی است و ما فقط در طول مسابقه و در پیست با یکدیگر رقابت داریم.

ما لحظات بسیار خوبی را بدور از پیست با یکدیگر داشته ایم و من امیدوارم این موارد تغییر نکند.

 

 

دیدگاه خود را بیان کنید