موتوراسپورت ایران – جی پی3 به طور رسمی تایید کرد که به دنبال پیروی قدم به قدم از فرمول یک و جی پی2، به ماشین های این سری مسابقات در 2017، سیستم کاهنده درگ یا دی آر اس اضافه خواهد شد.