موجلو در روز 23 شهریور میزبان مسابقه فرمول یک می شود

فرمول یک ایران – گزارشات زیادی از عصر امروز دارد منتشر می شود که مقامات پیست موجلو و فرمول یک برای برگزاری مسابقه فرمول یک در روز 13 سپتامبر یا همان 23 شهریور به توافق رسیده اند. اخبار بعدی متعاقبا اعلام می شود.

یک دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید