فرمول یک ایران برای فرمول یک و سایر ورزشهای موتوری اپلیکیشنی به نام ترک اند تریس (Track & Trace) طراحی شده است تا در پدوک تیمها بتوانند با شیوع ویروس کرونا بهتر مقابله کنند.

با درسهایی که فیا(فدراسیون جهانی اتوموبیلرانی) از مسابقه بزرگ استرالیا بدلیل ابتلای اعضای گاراژ تیم مک‌لارن آموخت، این سازمان بر آن شد تا کاری کند که که در آینده مدیریت بهتری در چنین موقعیتهایی داشته باشند.

در کنار این، فیا آئین نامه جدیدی را به تیمها ارائه کرده است که همگی ملزم به رعایت مفاد آن هستند تا احتمال شیوع آن توسط یک شخص به پایینترین میزان ممکن برسد. در همین راستا فرمول یک اعلام کرده است که بر روی یک برنامه خاص جهت شناسایی در حال کار است که بطور خاص پوشش دهنده دنیای مسابقات خواهد بود.

بر اساس گفته‌های آدام بیکر، مدیر ایمنی فیا، این برنامه قادر به شناسایی افراد مبتلا خواهد بود و خطر شیوع را اطلاع خواهد داد لذا مسئولین قادر خواهند بود قبل از شروع بحران یک مسابقه را تعطیل کنند و در نتیجه افراد کمتری مبتلا خواهند شد. بنابر گفته وی ملبورن درسهای سختی به فرمول یک داد و نشان داد که سرعت شناسایی بیماری چقدر در شیوع کمتر می‌تواند موثر باشد.

دیدگاه خود را بیان کنید