فرمول یک ایران – فیا و فرمول یک در نظر دارند که پیش از آنکه از اروپا خارج شوند، دو مسابقه دیگر را در اروپا برگزار کنند. پیست های موجلو، ایمولا و هوکنهایم کاندیدای احتمالی میزبانی این دو مسابقه هستند. دو مسابقه در سوچی روسیه نیز در نظر هستند.

2 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید