فرمول یک ایران – جیاکومو تورتورا که پیشتر به عنوان مدیر شبیه ساز در فراری فعالیت می کرد، حال به مرسدس پیوسته است و قرار است که به عنوان طراح ارشد این تیم فعالیت کند. باز هم به لیست مهندس های خروجی از فراری و ورود آنها به مرسدس اضافه شد.

یک دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید