موتور اسپورت ایران – تیم رالی سیتروئن در نمایشگاه اتومبیل پاریس از طرح کانسپت ماشین رالی 2017 خود رونمایی کرد و تایید کرد که نام این ماشین، C3 WRC خواهد بود.

ماشین رالی 2017 سیتروئن - سیتروئن C3

ماشین رالی 2017 سیتروئن – سیتروئن C3