موتوجی پی ایران – تیم تک 3 یاماها تایید کرد که موتور سوار سوپربایک، الکس لوز در گرندپری بریتانیا جایگزین بردلی اسمیت مصدوم، خواهد شد.

دیدگاه خود را بیان کنید