فرمول یک ایران : نیکو روزبرگ اذعان کرد که در تست های بارسلونا، فراری خیلی به آن ها نزدیک بوده است.

روزبرگ همچنین اشاره کرد که فراری طی هفته های گذشته پیشرفت زیادی را داشتند و او مطمئن نخواهد بود که ماننده سال گذشته آن ها در استرالیا پیشتاز باشند.

راننده ی مرسدس اظهار کرد:

فراری مطمئنا بسیار سریع بوده است. همه ی تیم ها استراتژی خود را دارا هستند و کم و بیش حتی از مصرف سوخت یکدیگر با خبر هستند. پس کمو بیش من آگاه هستم که در چه جایگاهی در مقایسه با فراری هستیم. به همین دلیل میگویم مطمئنا! ولی پیشتاز بود یا نبودن ما، مشخص نخواهد بود.

روزبرگ همچنین درباره ی فصل جدید و پیش بینی خود از فصل جدید گفت:

من فقط میگویم دو هفته صبر کنید. من هنوز به آن ها امیدوارم.

2 دیدگاه

  1. سریعاجدا

    0

    0

    اگه رالیWRCروهم به شایتتون اضافه کنیدکه دیگه عالیه.
    اگه حرف نیکودرست دربیاداتفاق خیلی خوبی برای فرمول یکه

دیدگاه خود را بیان کنید