فرمول یک ایران – بعد از رای گیری امروز که با حضور شش تیم فرمول یک که شامل فراری، مکلارن، ردبول، مرسدس بنز، ویلیامز و فورس ایندیا و نمایندگان FIA و FOM، ژان تاد و برنی اکلستون برگزار شد رای به استفاده نشدن این طرح فراری در سال آینده داده شد.

سباستین فتل در دفاع از این حفاظ گفته بود که این قطعه 90 تا 95 درصد به نفع راننده و حافظ ایمنی آن هاست. او خطاب به FIA گفت استفاده نکردن از ان کاری احمقانه است. اما با این حال هالو را در سال آینده نخواهیم دید.

برنی اکلستون بعد از این رای گیری در مصاحبه با شبکه BBC Sport گفت:

با وجود رای منفی به هالو هنوز برنامه ها برای ارتقا و آزمایش این قعطه وجود دارد و ما شاید از آن در سال 2018 استفاده کنیم.

ما باید روی جزئیات کار کنیم و هنوز جا برای پیشرفت داریم اما در حال حاضر نمیتوانیم اجازه استفاده از این قطعه را بدهیم.

وی در ادامه افزود:

به نظر نمی رسد کسی آن را دوست داشته باشد و هنگامی که به آن نگاه می کنیم از خود می پرسیم آیا واقعا می تواند مفید باشد؟ اما هیچ چیز نمی تواند آسیب رسیدن یا حتی مرگ راننده ها را توجیح کند.

ما همیشه از اتفاقات درس خواهیم گرفت با هر تصادف سعی خود را برای جلوگیری از آن بیشتر می کنیم اما مرگ یکی از اولین تجربیات در تاریخ است که نمی توان جلوی آن را گرفت و آن را تغییر داد.

من فکر می کنم تا موقعی که از چیزی مطمئن نشده ایم کاری نباید انجام داد چون ممکن است در عمل احمقانه به نظر برسد.

گروه استراتژی همچنین تصمیم هایی در مورد مکالمات رادیویی و جریمه خروج از مسیر مسابقه ( Track Limit ) خواهند گرفت.

دیدگاه خود را بیان کنید