موتوجی‌پی ایران – یازدهمین گرندپری فصل 2020 موتوجی‌پی در پیست کیمی رینگ فنلاند برگزار خواهد شد.

---موتوجی پیموتو2موتو3
تمرین 1جمعه99/04/2013:10 - 12:2514:05 - 13:2512:10 - 11:30
تمرین 2جمعه99/04/2017:25 - 16:40 18:20 - 17:4016:25 - 15:40
تمرین 3شنبه99/04/2113:10 - 12:2514:05 - 13:2512:10 - 11:30
تمرین 4شنبه99/04/2116:30 - 16:00××
تعیین خطشنبه99/04/2117:20 - 16:4018:15 - 17:3515:45 - 15:05
گرم کردنیک‌شنبه99/04/2212:30 - 12:1012:00 - 11:4011:30 - 11:10
مسابقهیک‌شنبه99/04/22 16:30 14:50 13:30

برای مشاهده تقویم کامل فصل 2020 موتوجی‌پی اینجا کلیک کنید.

پیست کیمی رینگ فنلاند

دیدگاه خود را بیان کنید