برنامه گرندپری فرمولE (فرمول ای) پاریس فرانسه 2020تمرین 1شنبه99/01/3010:00
تمرین 2شنبه99/01/3012:30
تعیین خطشنبه99/01/3015:30
مسابقهشنبه99/01/3019:30

پیست DES INVALIDES فرانسه

برنده سال گذشته

رکورد پیست

1.02.323

نقشه پیست

موقعیت مکانی (نقشه گوگل)