برنامه گرندپری فرمولE (فرمول ای) رم ایتالیا 2020تمرین 1شنبه99/01/1610:00
تمرین 2شنبه99/01/1612:30
تعیین خطشنبه99/01/1613:30
مسابقهشنبه99/01/1617:30

پیست CITTADINO DELL’EUR رم ایتالیا

برنده سال گذشته

رکورد پیست

1:31.016

نقشه پیست

موقعیت مکانی (نقشه گوگل)