برنامه گرندپری فرمولE (فرمول ای) سانیا چین 2020تمرین 1شنبه99/01/024:00
تمرین 2شنبه99/01/026:05
تعیین خطشنبه99/01/028:30
مسابقهشنبه99/01/0212:30

پیست هیتنگ بی چین

برنده سال گذشته

رکورد پیست

1:09.965

نقشه پیست

دیدگاه خود را بیان کنید