برنامه گرندپری فرمولE (فرمول ای) سانتیاگو شیلی 2020تمرین 1شنبه98/10/2814:30
تمرین 2شنبه98/10/2816:45
تعیین خطشنبه98/10/2818:30
مسابقهشنبه98/10/2822:30

پیست PARQUE O'HIGGINS سانتیاگو

برنده سال گذشته

رکورد پیست

1:11.263

نقشه پیست

موقعیت مکانی (نقشه گوگل)