موتوجی پی ایران – پنجمین گرندپری فصل 2018 موتوجی پی در پیست لمان فرانسه برگزار خواهد شد.

---موتوجی پیموتو2موتو3
تمرین 1جمعه97/02/28 13:10 - 12:2514:10 - 13:2512:10 - 11:30
تمرین 2جمعه97/02/28 17:20 - 16:35 18:20 - 17:3516:20 - 15:40
تمرین 3شنبه97/02/29 13:10 - 12:2514:10 - 13:2512:10 - 11:30
تمرین 4شنبه97/02/29 16:30 - 16--
تعیین خطشنبه97/02/29 17:20 - 16:4018:20 - 17:3515:45 - 15:05
مسابقهیک شنبه97/02/30 16:3014:5013:30

برای مشاهده تقویم کامل فصل 2018 موتوجی پی اینجا کلیک کنید.

 

 

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید