مکس ورشتپن

واکنش ورشتپن به حرف های روزبرگ باعث خنده همیلتون شد

فرمول یک ایران - لوییس همیلتون با واکنش مکس ورشتپن نسبت به نیکو روزبرگ موافق بود. مکس راننده قدیم مرسدس را به ژاک ویلنوو تشبیه کرد. نیکو روزبرگ درص... ادامه ...