والتری بوتاس و لوئیس همیلتون - چین 2019

بوتاس از رقابت بسیار نزدیک با همیلتون بسیار خوشحال است

فرمول یک ایران - والتری بوتاس پس از کسب پول پوزیشن در هزارمین تعیین خط فرمول یک اذعان کرد که از رقابت بسیار نزدیک با هم تیمی اش، لوئیس همیلتون لذت برد... ادامه ...
لوئیس همیلتون و والتری بوتاس - چین 2019

لوئیس همیلتون در تقلا با هندلینگ خودرو در گرندپری چین

فرمول یک ایران - لوئیس همیلتون، راننده ی مرسدس پس از تمرینات روز جمعه فرمول یک چین اذعان کرد که در تمام طول روز با خودرویش در تقلا بوده است. در روز... ادامه ...