دنیل ریکاردو - تمرین دوم گرندپری سنگاپور

دنیل ریکاردو همچنان مطمئن است که ردبول می تواند مسابقه سنگاپور را ببرد

فرمول یک ایران - دنیل ریکاردو باور دارد با اینکه تیم ردبول در نبرد برای کسب پول پوزیشن از سباستین فتل و تیم فراری شکست خورده، اما همچنان در نبرد برای ... ادامه ...