تعیین خط گرندپری بلژیک ۲۰۱۸؛ باران و ایمان فرشته های نجات همیلتون

فرمول یک ایران - لوییس همیلتون در تعیین خط گرندپری بلژیک ۲۰۱۸ و در شرایط بارانی پیست توانست جلوتر از سباستین فتل پول پوزیشن را کسب کند. استبان اکون در... ادامه ...