سکو مسابقه آمریکا

فرمول یک آمریکا ؛ کنفرانس خبری بعد از مسابقه

فرمول یک ایران - لوئیس همیلتون پنجاهمین پیروزی دوران حرفه ای خود را در مسابقه گرندپری آمریکا بدست آورد. هم تیمی او، نیکو روزبرگ که پیشتازی جدول رده... ادامه ...