طبق مقررات ورزشی:

  • هر راننده امکان استفاده از بیش از یک جعبه دنده در شش مسابقه متوالی را ندارد.

 

  • هر تغییر خارج از برنامه جعبه دنده، 5 رده جریمه جایگاه شروع مسابقه (Grid Penalty) در آن مسابقه به همراه خواهد داشت.

 

  • اگرچه ضرایب دنده ها (Gearbox Ratios) برای تمام فصل ثابت در نظر گرفته شده‌اند، تیم‌ها با قانع کردن نماینده فنی فیا در مورد وجود آسیب به قسمت‌ها، می‌توانند دنده‌ها و دندانه ‌ها را در هر زمانی در رقابت تعویض کنند.

 

  • اگر راننده‌ای به دلیلی که از کنترل او و تیمش خارج باشد نتواند مسابقه را تمام کند، می‌تواند مسابقه بعد را با جعبه دنده جدید آغاز کند بدون آنکه مشمول جریمه شود.

 

 طبق مقررات فنی:

  • خودروها باید دارای 8 دنده جلو و دنده عقب باشند.

 

  • تیم‌ها باید هشت ضریب دنده جلو را در مسابقه اول و یا قبل از آن معرفی کنند و بعد از آن در طول سال ثابت خواهند بود.

 

  • ضرایب دنده باید از فولاد ساخته شوند.

 

  • جعبه دنده نیمه-اتوماتیک مجاز می‌باشد ولی تعویض دنده اتوماتیک و سیستم انتقال متغیر مداوم (Constantly Variable Transmission) مجاز نیستند.

 

  • سیستم انتقال نمی‌تواند به سیستم کنترل ترکشن و یا هر وسیله ‌ای که به راننده کمک کند تا برای کنده شدن بهتر خودرو در استارت مسابقه، کلاچ را در نقطه‌ای مشخص نگه دارد، مجهز باشد.

 

  • به دلیل مسائل‌ایمنی، تمام خودروها می‌بایست دارای روش‌های برای غیردرگیر کردن کلاچ – به طوری که مارشال‌ها از خارج کاک‌پیت بتوانند آن را به کار گیرند – باشند. این کنترل معمولاً دقیقاً بالای ورودی کاکپیت تعبیه می‌شود و با حرف قرمز رنگ N به همراه دایره‌ای سفید رنگ بر روی بدنه خودرو مشخص می‌شود.