طبق مقررات ورزشی:

 • 30 دقیقه مانده به شروعِ دورِ گرم کردن (Formation or Warm Up Lap) خروجی پیت ‌لین باز می‌شود و به خودروها اجازه داده خواهد شد تا دور شناسایی (Reconnaissance) را انجام دهند و پس از آن در جایگاه‌های خود در خط شروع مسابقه قرار گیرند در حالی که موتورهای خود را خاموش کرده‌اند.

 

 • اگر رانندگان مایل باشند بیش از یک دورِ شناسایی بزنند، باید در بین هر دور، در حالی که سرعت خود را به شدت کاهش داده‌اند، از پیت‌لین عبور کنند.

 

 • هر خودرویی که نتواند دور شناسایی را کامل کند و با قدرت خود به خط شروع برسد، اجازه شروع مسابقه از خط شروع را نخواهد‌داشت.

 

 • 17 دقیقه مانده به آغاز دور گرم کردن، سیگنال هشداری فرستاده می‌شود که نشان می‌دهد تا دو دقیقه دیگر خروجی پیت‌ لین بسته خواهد‌ شد.

 

 • 15 دقیقه مانده به آغاز دور گرم کردن، خروجی پیت ‌لین بسته خواهد شد و دومین سیگنال هشدار دهنده داده می‌شود.

 

 • اگر خودرویی همچنان در پیت‌لین باقی مانده باشد، می‌تواند مسابقه را از انتهای پیت‌لین آغاز کند به شرط آن که بتواند با قدرت خود به آن جا برسد. اگر بیش از یک خودرو این وضعیت را داشته باشند، به ترتیب جایگاهشان در خط شروع مسابقه قرار می‌گیرند. با این حال اگر خودرویی بعد از سیگنال پنج دقیقه‌ای به خروجی پیت برسد، باید پشت سر خودرویی که هم اکنون به آن جا رسیده است، قرار گیرد.

 

 • خودروهایی که از پیت‌لین مسابقه را شروع می‌کنند، به محض آن که سایر خودروها برای اولین بار از خروجی پیت ‌لین عبور کردند می‌توانند به مسابقه اضافه شوند.

 

 • سیگنال‌هایی برای نشان دادن ده دقیقه، پنج دقیقه، سه دقیقه، یک دقیقه و 15 ثانیه مانده به شروع دور گرم کردن فرستاده می‌شوند.

 

 • هنگامی‌که سیگنال ده دقیقه فرستاده شود، همه به جز رانندگان، مسئولین برگزاری مسابقه و پرسنل فنی تیم‌ها، باید محل شروع مسابقه را ترک کنند.

 

 • هنگامی‌که سیگنال سه دقیقه فرستاده شود، لاستیک‌ها بر روی خودروها باید سوار شده باشند. راننده که لاستیک‌های خودرویش نصب نشده باشد، جریمه می‌شود.

 

 • هنگامی‌که سیگنال یک دقیقه فرستاده شود، موتور خودرو‌ها باید روشن شود و تمام پرسنل تیم‌ها محل شروع مسابقه را ترک کنند.

 

 • اگر 15 ثانیه مانده به شروع دور گرم کردن، فرد یا تجهیزاتی از تیمی ‌در محل شروع مسابقه باقی مانده باشد، خودروی مربوطه باید مسابقه را از پیت ‌لین شروع کند.

 

 • در دور گرم کردن، استارت‌های تمرینی ممنوع می‌باشد و خودروها باید به ترتیب جایگاهشان در شروع مسابقه دور بزنند و تا حد امکان ترکیب را منسجم نگاه دارند.

 

 • سبقت گیری در دور گرم کردن تنها در حالتی که راننده‌ای تاخیر داشته باشد و سایرین نتوانند بدون ‌ایجاد تاخیر بی جهت برای باقی رانندگان از سبقت گیری از او اجتناب کنند، مجاز می‌باشد. در این حالت رانندگان تنها برای برگشتن به ترتیب شروع مسابقه، سبقت گیری را انجام می‌دهند.

 

 •  پس از آن که خودرو‌ها با اتمام دور گرم کردن، به صورت امن در جایگاه‌هایشان در خط شروع مسابقه قرار گرفتند، پنج چراغ قرمز به ترتیب و با فاصله زمانی یک ثانیه‌ای روشن خواهند شد و سپس به نشانه شروع مسابقه، خاموش می‌شوند.

 

 • اگر راننده‌ای در جایگاه شروع، لحظاتی قبل از آغاز مسابقه مشکلی داشته باشد باید دست خود را بالا بگیرد و در نیبجه استارت عقب انداخته می‌شود. مجدداً دور گرم کردنی که در مسافت مسابقه حساب می‌شود، آغاز می‌شود.

 

 • راننده‌ای که باعث تاخیر استارت شده است، حتی اگر پس از آن بتواند استارت بزند، مسابقه را از پیت‌لین آغاز خواهد کرد. فرایند مشابه برای سرگیری مسابقه بعد از تعلیق، که خودروها در پیت ‌لین به صف شده اند، به کار گرفته می‌شود.

 

 • تنها استثتا برای فرایند شروع مسابقه زمانی خواهد بود که شرایط آب و هوایی مساعد نباشد. اگر سه دقیقه مانده به شروع دور گرم کردن بارش باران آغاز شود، چراغ‌ها به نشانه تاخیر استارت روشن می‌شود و فرایند استارت برای دادن زمان به تیم‌ها به منظور تعویض لاستیک مناسب، ده دقیقه بعد شروع می‌شود.

 

 • اگر شرایطی آب و هوایی به طور استثنایی بد باشد، مسئول مسابقه می‌تواند تا بهبود شرایط استارت را عقب بیندازد و یا مسابقه را پشت سر خودروی ‌ایمنی آغاز کند.