طبق مقررات ورزشی:

در هر پیست، پیت ‌لین (Pit-lane) به دو مسیر تقسیم می‌شود. مسیری که به دیواره پیت نردیک است، مسیر سریع و مسیر طرف گاراژِ تیم‌ها، مسیر داخلی نام گذاری شده‌اند.

 

فیا بر پایه مساوی به تیم‌ها گاراژ و فضایی در پیت ‌لین اختصاص می‌دهد.

 

فضای گاراژِ تخصیص داده شده یک محدوده ثابت – پیت باکس (Pit Box) – می‌باشد که پیت استاپ خودرو در طول تمرین، زمان گیری و مسابقه در آن انجام خواهد شد.

 

جدا از جارو و خشک کردن، تیم‌ها از بهبود چسبندگی مکان پیت استاپ خود منع شده اند.

 

پرسنل تنها لحظاتی قبل از انجام پیت استاپ اجازه حضور در پیت‌ لین را دارند و بلافاصله بعد از اتمام کارشان باید به گاراژشان بازگردند.

 

در طول مسابقه هیچ وسیله قدرتی (موتوری) برای بلند کردن قسمتی از خودرو در پیت ‌لین نمی‌تواند استفاده شود.

 

مسئولیت رها کردن خودرو از توقف هنگامی ‌که ‌ایمن باشد (حرکت مجدد خودرو پس از پیت‌استاپ، به گونه‌ای که خطر برخورد با سایر خودروها را نداشته باشد)، با تیم می‌باشد.

 

به دلایل مسائل ‌ایمنی، سرعت مجاز در پیت‌ لین به 80 کیلومتر در ساعت محدود شده‌ است. اگرچه در بعضی پیست‌ها مانند موناکو به دلیل ساختارشان ‌این سرعت کاهش می‌باید.

 

هر تیمی‌که راننده اش در جلسات تمرینی سرعت مجاز پیت ‌لین را رعایت نکند، 100 یورو به ازای هر کیلومتر بر ساعت اضافه تا سقف 1000 یورو، جریمه خواهد شد. رعایت نکردن ‌این موضوع در مسابقه جریمه زمانی یا عبور از پیت ‌لین را به دنبال خواهد داشت.