طبق مقررات ورزشی:

پارک فرم (Parc Ferme) محوطه ‌ای بسته و محفوظ است که خودروها وزن می‌شوند و هرگونه تست‌هایی که لازم باشد توسط مسئولین مسابقه انجام می‌شود.

 

تیم‌ها تا سه ساعت و نیم بعد از اتمام زمان‌گیری در روز شنبه فرصت دارند تا خودروهایشان را در این محوطه قرار دهند. خودروها تا 5 ساعت قبل از شروع دور گرم کردن در روز شنبه در این محوطه باقی می‌مانند.

 

با این حال خودروها باید مدت زمان بیشتری تحت شرایط پارک فرم قرار گیرند؛ پس از اولین باری که در زمان گیری از پیت خارج می‌شوند تا آغاز دور گرم کردن، لحظاتی قبل از آغاز مسابقه.

 

تحت این شرایط، تیم‌های کاری تنها با نظارت بازرسین مسابقه و نماینده فنی فیا، تحت روند محدود و مشخص می‌توانند بر روی خودروهای خود کار کنند.

 

سوخت می‌تواند به خودرو اضافه، لاستیک‌ها تعویض، و ترمزها تزریق روغن شوند. این کنترل‌ها به این معنی می‌باشد که تیم‌ها نمی‌توانند تغییرات چشمگیری در حد فاصل زمان گیری و مسابقه بر روی تنظیمات (Set-up) خودروها اعمال کنند.

 

تنها استثنا زمانی خواهد بود که تغییراتی در آب و هوا رخ دهد، برای مثال بعد از زمان‌گیری در هوای خشک، مسابقه در شرایط بارانی برگزار شود یا برعکس. در این شرایط فیا به تیم‌های اجازه خواهد داد که تغییرات مناسب را بر روی خودروهایشان اعمال کنند.

 

پس از اتمام مسابقه، زمانی که خودروها از پرچم پایان عبور کنند، می‌بایست مستقیماً، بدون کمک مارشال‌ها و بی هیچ تاخیری، به محوطه پارک بعد از مسابقه بروند. تنها استثنا برای برنده مسابقه خواهد بود که می تواند قبل از رسیدن به محوطه پارک جشن پیروزی منوط به زیر پا نگذاشتن قوانین انجام دهد.