طبق مقررات ورزشی:

خودروها نمی‌توانند بیش تر از 100 کیلوگرم سوخت در هر مسابقه مصرف کنند.( با توجه به مقررات پاوریونیت که تصریح می‌کند جریان سوخت نباید بیش از 100 کیلوگرم در ساعت باشد.) راننده‌ای که سوخت بیش تری مصرف کند بلافاصله از مسابقه حذف خواهد‌شد.

 

تیم‌ها اجازه ندارند در طول مسابقه به خودرو‌ها سوخت اضافه و یا کم کنند. در باقی مواقع در طول آخر هفته می‌توانند سوخت گیری انجام دهند اما تنها در گاراژ خودشان و با سرعت هشت دهم لیتر در ثانیه.

 

طبق مقررات فنی:

خودروهای فرمول یک با بنزین حرکت می‌کنند که مشخصاتش تفاوت چندانی با بنزین خودروهای معمولی ندارد.

 

تمام سوخت‌ها باید با ملزومات دقیقی انطباق داشته باشند و تیم‌ها باید قبل از هر رقابت دو نمونه جداگانه 5 لیتری برای تحلیل و تایید به فیا ارائه دهند. همچنین نمونه‌های سوخت در طول رقابت گرفته می‌شود تا اطمینان حاصل شود سوخت‌های مصرفی قانونی اند.

 

علاوه بر این مخازن سوخت نیز شرایط مشخصی دارند-مخازن سوخت باید به طور کامل از یک نوع پلاستیک که توسط فیا مورد تایید باشد و همچنین توسط کمپانی های مورد تایید فیا ساخته شده باشند.

 

مخزن سوخت باید دقیقا پشت راننده و جلوی موتور قرار گرفته باشد. تمام لوله های سوخت رسانی باید به صورت جداگانه عایق شده باشند و هیچکدام از داخل کاک پیت عبور نکرده باشند.

 

مخزن سوخت باید توسط یک ساختار ارتجاعی محافظت شده باشد که خود قسمتی از سلول بقا را تشکیل میدهد و بتواند زیر فشار بالا که در قوانین فیا آمده است تحمل مورد نظر را داشته باشد.