طبق مقررات فنی:

  • تمام اجزای پاوریونیت، جعبه دنده، کلاچ و دیفرانسیل به همراه تمام فعال کننده‌های همراه، باید توسط واحد کنترل الکترونیک یا ECU –  Electronic Control Unit استاندارد کنترل شوند.

 

  • ECU استاندارد، که به وسیله تامین کننده مشخص شده توسط فیا و تحت مشخصات تعیینی فیا تولید می‌شود، تنها می‌تواند با نرم افزار تایید شده کار کند و باید به سیم‌کشی، سنسورها و فعال کننده‌ها، تحت روشی مشخص متصل باشد.

 

  • سیستم الکتریکی و نرم افزاری تمام خودروها در ابتدای فصل توسط فیا بازرسی می‌شود و تیم‌ها می‌بایست قبل از تغییری فیا را مطلع کنند.

 

  • تمام نرم ‌افزارها باید توسط فیا که قبل از هر رقابت تمام سیستم‌های قابل برنامه‌ ریزی را به منظور اطمینان از استفاده از نسخه درست چک می‌کنند ثبت شوند.

 

  • سیستم الکترونیکی که بتواند اتوماتیک استارت مسابقه را تشخیص دهد، ممنوع می‌باشد.

 

  • تلمتریِ پیت به خودرو ممنوع می‌باشد.

 

  • تمام مکالمات رادیویی بین پیت و خودرو باید باز و قابل دسترس برای فیا و پخش کننده‌ها باشد.

 

  • در جریان تصادفات هر خودرو حامل یک جمع آوری کننده اطلاعات تصادف می باشند و همچنین مجهز به یک چراغ هشدار دهنده می باشند که به سیستم ثبت اطلاعات فیا متصل شده است. چراغ هشدار که روی سطح بالایی خودرو و جلوی کاک پیت نصب شده، به طور اتوماتیک سیگنال ارسال میکند تا گروه نجات سریعا به محل اعزام شده تا از شدت جراحات احتمالی بکاهند.

 

  • داخل کاک‌پیت، تمام خودرو‌ها باید نمایش اطلاعات پیست را داشته باشند (که معمولا بر روی فرمان خودرو می‌باشد) تا به کمک رنگ‌های قرمز، آبی و زرد (مطابق با پرچم مارشال‌ها) راننده را از شرایط پیست آگاه کند.