طبق مقررات فنی:

 • عرض خودرو، بدون در نظر گرفتن لاستیک‌ها، نباید بیشتر از 1800 میلی متر باشد.

 

 • طول، ارتفاع و شکل خودرو به طور موثری تحت تاثیر سایر مشخصه‌های خاص می‌باشند. به طور مثال، بادی ‌ورکِ (Bodywork) بین خطوط مرکزی لاستیک‌های جلو و عقب نباید پهنایی بیش از 1400 میلی متر داشته باشد.

 

 • به منظور جلوگیری از آسیب لاستیک سایر خودروها، قسمت‌های مشخصی از بادی‌ورک (مانند اند پلیت باله جلو) باید حداقل 10 میلی متر ضخامت داشته باشد.

 

 • هیچ قسمتی از خودرو نمی‌تواند بیشتر از 950 میلی متر ارتفاع داشته باشد.

 

 • موقعیت و اندازه سایر قسمت‌های کوچک تر بادی‌ ورک و یا‌ ایرودینامیک خودرو (مانند باله‌ها) به دقت کنترل خواهد شد.

 

 • به استثنای باله عقب، استفاده از بادی ‌ورک متحرک مجاز نمی‌باشد. علاوه بر این هر سیستم، دستگاه و روشی که از حرکت راننده برای تغییر ویژگی‌های ‌ایرودینامیکی بادی ‌ورک خودرو استفاده کند، ممنوع می‌باشد.

 

 • خودروها می‌توانند به باله عقب متحرک مجهز شوند به گونه‌ای که به راننده اجازه می‌دهد از کاک‌ پیت زاویه را (تحت محدودیت‌های خاص) کنترل کند. (که در حال حاضر به نام سیستم کاهنده نیروی درگ (Drag Reduction System – DRS) شناخته می‌شود)

 

 • سیستم DRS به صورت الکترونیکی عمل می‌کند و در طول مسابقه تنها هنگامی ‌که فاصله خودرو از خودروی جلویی در نقطه تشخیص، کم تر از یک ثانیه باشد فعال می‌شود. سیستم به محض ترمزگیری راننده غیرفعال می‌شود.

 

 • بادی‌ورکی که بیش از اندازه انعطاف پذیر باشد در تئوری می‌تواند جهت بهتر کردن آیرودینامیک خودرواستفاده شود. بنابراین قسمت‌های خاص از بادی ‌ورک مانند باله جلو باید به اندازه کافی محکم باشد که تست‌های دقیق اندازه گیری میزان ارتجاع فیا را پاس کند.

 

 • اندازه ورودی کاک ‌پیت خودروی فرمول یک باید با مشخصات سختگیرانه ‌ای تطابق داشته باشد. انطباق با این مشخصات با پایین آوردن نمونه قالبی مخصوص، تست می‌شود.

 

 • راننده باید قادر باشد بدون نیاز به باز کردن درب و یا جدا کردن قسمتی از خودرو، به جز فرمان، سوار خودرو شود یا از آن پیاده شود.

 

 • راننده باید بتواند از موفعیت معمولی نشستن، که تمام کمربندها بسته است و تجهیزات معمول رانندگی را بر تن دارد، ظرف مدت 5 ثانیه فرمان را در بیاورد و از خودرو پیاده شود و در 5 ثانیه بعدی فرمان را در جایگاهش قرار دهد.

 

 • فرمان باید دارای روش آزادسازی سریع باشد.

 

 • سازه سلولی بقای (Survival Cell) خودروی فرمول یک، که برای حفاظت از راننده در صورت وقوع تصادف طراحی شده است، می‌بایست حداقل 300 میلی متر بعد از پای راننده – که نباید از خط مرکزی چرخ جلو عبور کرده باشد – امتداد یابد.