موتو جی پی ایران – برای اولین بار تیم موتو جی پی ایران تصمیم گرفت گزارش تمرین چهارم را نیز برای شما عزیزان پوشش دهد. تمرین چهارم تمرینی است که در آن موتورسواران تعداد دورهای زیادی را مانند مسابقه در پیست می زنند تا استراتژی و تنظیمات مناسب مسابقه را پیدا کنند. در تمرین چهارم گرندپری سن مارینو ۲۰۱۸، ماوریک وینالس در رقابتی نزدیک اول شد. خورخه لورنزو دوم و آندره دویزیوسو سوم شدند.

 

خلاصه تمرین چهارم گرندپری سن‌مارینو ۲۰۱۸ :

پرچم سبز و شروع تمرین چهارم.

موتورسواران به پیست می آیند.

شروع تمرین چهارم موتو جی پی سن مارینو ۲۰۱۸

شروع تمرین چهارم موتو جی پی سن مارینو ۲۰۱۸

لورنزو با لاستیک سافت جلو و مدیوم عقب سریع ترین دور را ثبت می کند.

رده ها تاکنون: لورنزو، دویزیوسو، مارکز، میلر، وینالس، روسی، پیرو و پتروچی

لورنزو زمان خود را با لاستیک های مدیوم عقب و جلو بهبود بخشید.

فاصله لورنزو در رده اول با روسی در رده هفتم ۰.۳۶۱ ثانیه.

وینالس به صدر رفت.

سیارین برای بار سوم در این هفته به زمین خورد، درحالیکه رقیب وی موربیدلی هفتم شد.

کراچلو در پیچ ۱۴ به زمین خورد.

فاصله نفر اول یعنی وینالس با روسی ۰.۲۸۴ ثانیه

وینالس فرم سیلوراستون خود را ادامه داده است.

و پایان تمرین چهارم

نتایج تمرین چهارم گرندپری سن مارینو ۲۰۱۸

نتایج تمرین چهارم گرندپری سن مارینو ۲۰۱۸

نتایج تمرین چهارم گرندپری سن مارینو ۲۰۱۸

نتایج تمرین چهارم گرندپری سن مارینو ۲۰۱۸

نتایج تمرین چهارم گرندپری سن مارینو ۲۰۱۸

نتایج تمرین چهارم گرندپری سن مارینو ۲۰۱۸

نتایج تمرین چهارم گرندپری سن مارینو ۲۰۱۸

نتایج تمرین چهارم گرندپری سن مارینو ۲۰۱۸

 

دیدگاه خود را بیان کنید