ویدیو؛ تراخنا – بازگشت کن بلاک به زمین‌های خاکی

مجله خودرو ایران – کن بلاک بعد از ویدیوهای موفق خود با نام جیمخنا این بار زمین بازی را عوض کرده و به جای آسفالت و شهر به دل بیابانی در Utah زده تا قدرت خودروی فورد فیستا RX43 خود را به رخ همگان بکشد و قدرت خودروهای WRC و WRX را به همه نشان دهد. این شما و این کن بلاک در تراخنا…

با ما باشید.

  دانلود فایل ویدیویی