زیباترینهای بخش تیونینگ موتورشو ژنو

مجله خودرو ایران – نمایشگاه ژنو ۲۰۱۷ در کشور سوئیس در حال برگزاری است. یکی از مهمترین اخبار خودرو، اخبار تیونینگ است که در این نمایشگاه خودروهای تیون شده بسیاری به چشم می آیند. با همدیگر نگاهی می اندازیم به زیباترین خودروهای تیون شده در هشتاد و هفتمین سال برگزاری بزرگترین موتورشو جهان.

دیدگاه خود را بیان کنید