فرمول یک ایران – سرجیو پرز راننده تیم فورس ایندیا با تمام وجود در کمپینی که در جهت همبستگی در مقابل برنامه رییس جمهور آمریکا ترامپ که قصد دارد در بین مکزیک و آمریکا دیواری بسازد شکل گرفت شرکت کرد.

پرز به عنوان رهبر این کمپین در جهت محکوم کردن سیاست های مهاجرتی و ساخت دیوار بین این دو کشور توسط ریاست جمهوری امریکا، هشتگی را به عنوان نه به پل ها در فضای مجازی انتشار داد. از زمانی که گرندپری مکزیک در سال ۲۰۱۵ به تقویم مسابقات بازگشته، به موفقیت های بزرگی دست یافته است و باید از سرجیو پرز بخاطر نقش نچندان کوچکش در تیم فورس ایندیا متشکر باشد.

پرز گفت:

مناسبت های کلاس جهانی از قبیل گرندپری فرمول یک مکزیک، یکی از بهترین فرصت ها است برای نشان دادن به جهان که مردم مکزیک توانایی دستیابی به بهترین ها را دارند.

او همچنین افزود:

با توجه به شرایط خاص مکزیک که آن را مقصدی گرم و خوش آمد گو برای تمامی جهانیان می سازد و همچنین اینکه آن ها در مسابقات ٢٠١۵ و ٢٠١۶ جایزه ی قهرمانی را برده بودند، مسابقات ٢٠١٧ برای همگان بسیار خاطره انگیز خواهد شد.

این راننده ی مکزیکی تبار در جواب اسپانسر شخصی اش که پارسال توییتی تحقیر آمیز نسبت به ساخت دیوار بین آمریکا و مکزیک انتشار داده بود با وی قطع همکاری کرد و اینگونه وطن پرستیش را بر همگان آشکار ساخت.