موتوراسپورت ایران – سازمان دهندگان رالی قهرمانی جهان تقویم موقت و 12 مرحله ای رالی 2017 را منتشر کردند که احتمال اضافه شدن دو مرحله به آن وجود دارد.

12 مرحله ی این تقویم تایید شده هستند البته احتمال اضافه شدن دو مسابقه لهستان و چین به این تقویم وجود ندارد.

با این حال احتمال اضافه شدن ترکیه، که آخرین بار در سال 2010 میزبان بوده است، به تقویم 2017 وجود دارد. شروع مسابقات در 1 بهمن و در مونت کارلو خواهد بود و اختتامیه رالی 2017 در استرالیا برگزار خواهد شد.

تقویم نهایی در جلسه بعدی شورا جهانی موتوراسپورت در تاریخ 30 نوامبر تایید خواهد شد.

تقویم رالی 2017:

مسابقهتاریخ میلادیتاریخ شمسی
مونت کارلو20-22 January 1 بهمن
سوئد10-12 February 22 بهمن
مکزیک*10-12 March 20 اسفند
فرانسه7-9 April 18 فروردين
آرژانتین28-30 April 8 ارديبهشت
پرتغال19-21 May 29 ارديبهشت
ایتالیا*9-11 June 19 خرداد
لهستان30 June - 2 July 9 تير
فنلاند28-30 July 6 مرداد
آلمان19-20 August 28 مرداد
اسپانیا*6-8 October 14 مهر
بریتانیا27-29 October 5 آبان
استرالیا17-19 November 26 آبان