برنامه گرندپری فرمولE (فرمول ای) برلین آلمان 2020تمرین 1یکشنبه99/04/0110:00
تمرین 2یکشنبه99/04/0112:30
تعیین خطیکشنبه99/04/0115:30
مسابقهیکشنبه99/04/0119:30

پیست FLUGHAFEN TEMPELHOF آلمان

برنده سال گذشته

رکورد پیست

1:09.357

نقشه پیست

موقعیت مکانی (نقشه گوگل)