طبق مقررات ورزشی:

به تیم‌ها اجازه کم تر از 15 هزار کیلومتر تست به وسیله خودروی فعلی و یا خودروی سال پیش، در تقویم یک سال، داده شده است.

 

رویدادهای تبلیغاتی (که هر تیم مجاز به برگزاری دو بار – که هر کدام باید کمتر از 100 کیلومتر باشد – در طول فصل می‌باشد) و رویدادهای نمایشی (که هر تیم مجاز به برگزاری دو بار – که هر کدام باید کمتر از 15 کیلومتر و با لاستیک‌های نمایشی باشد – در طول فصل می‌باشد) در این عدد حساب نمی‌شوند.

 

تست تنها می‌تواند برای یک خودرو از هر تیم و در سایت‌های تایید شده فیا انجام شود. هرگونه تست خارج از اروپا، بدون موافقت اکثریت تیم‌ها، ممنوع است.

 

قبل از شروع فصل، تیم‌ها باید هیئت حاکمه را از برنامه ریزی خود مطلع کنند تا در صورت لزوم ناظر تعیین شود.

 

تمام خودروها باید به واحد کنترل الکترونیکیِ (Electronic Control Unit) یکسانِ مورد تایید فیا مجهز شده باشند و با موفقیت تست‌های اجباری تصادف فیا را پاس کرده باشند. همچنین خودروها در تست‌ها همانند مسابقات باید با تمام ملزومات‌ایمنی و کاک ‌پیت مانند موقعیت قرارگیری سر راننده، بالشت های زیرسری، بالشت کاک ‌پیت و خروج راحت راننده، مطابقت کنند.

 

از یک فوریه تا ده روز قبل از اولین مسابقه فصل، تیم‌ها می‌توانند در دو تست تیمی، که هر کدام بیشتر از چهار روز نخواهد بود، شرکت کنند. یکی از این روزها در طول این سه تست مخصوص لاستیک‌های وت خواهد بود.

 

از شروع فصل تا اتمام رقابت‌ها، تیم‌ها می‌توانند در دو تست – که بیش از دو روز متوالی نخواهد بود و در پیستی که رقابت آخر در آن برگزار شده، انجام می‌گیرد – شرکت کنند. این تست نباید زودتر از 36 ساعت پس از اتمام رقابت ذکر شده آغاز شود.

 

دو روز از هر یک از تست‌های در طول فصل باید به آموزش رانندگان جوان اختصاص داده شود. راننده جوان به راننده‌ای اطلاق می‌شود که در دو یا تعداد کم ‌تری گرندپری شرکت کرده باشند.

 

همچنین فیا این حق را دارد که به نمایندگی از تامین کننده رسمی ‌لاستیک‌ها، تا شش تست دو روزه، تنها با هدف توسعه لاستیک‌ها، برگزار کند.

 

همه شرکت کنندگان باید 14 روز متوالی در جولای یا آگوست (مرداد یا شهریور)، کارخانه‌های خود را تعطیل کنند. در این بازه زمانی، تونل باد و امکانات محاسباتی دینامیک سیالات (Computational Fluid Dynamics – CFD) آن‌ها، برای فعالیت‌های فرمول یک، نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

 

تست تونل باد، چه در مورد نوع تستی که می‌تواند انجام شود، چه در مورد مدت زمانی که می‌تواند به طول انجامد، به شدت محدود شده است. مدل‌های قیاسی نمی‌توانند بزرگ تر از 60 درصد باشند و سرعت به 50 متر در ساعت محدود شده است.

 

به همین صورت، محدودیت‌های مشابه برای کارشبیه سازی CFD اعمال شده است.