طبق مقررات ورزشی:

 • تیمی ‌تعیین شده از بازرسان ویژه قدرت آن را دارد که در هر زمانی در طول رقابت آخر هفته، خودروها را برای حصول اطمینان از تبعیت از قوانین فنی و‌ایمنی، بازرسی کند.

 

 • خودرو بدون پاس کردن بازرسی نمی‌تواند در رقابت شرکت کند.

 

 • هر خودرو بین ساعت 10 تا 16 روز پنجشنبه (چهارشنبه در موناکو) در گاراژ مربوطه ‌اش بازرسی اولیه خواهد شد.

 

 • اگر در خودرو تغییر برجسته‌ ای توسط تیم ‌ایجاد شود و یا دچار حادثه شود، مجدداً باید توسط بازرسین بازرسی شود.

 

 • علاوه بر بازرسی، وزن خودروها در طول آخر هفته برای اطمینان از دارا بودن حداقل وزن (702 کیلوگرم) اندازه گیری می‌شود.

 

 • خودروهای شرکت کننده در تمرینات اول، دوم و سوم در آخر این جلسات به صورت اتفاقی برای اندازه‌ گیری وزن انتخاب می‌شوند.

 

 • خودروهای شرکت کننده در زمان گیری اول و دوم به صورت اتفاقی برای اندازه‌ گیری وزن فراخوانده می‌شوند در حالی که تمام خودروهای شرکت کننده در زمان گیری سوم وزن خواهند شد.

 

 • رقابت‌ کنندگانی که مسابقه را به اتمام رسانده‌ اند در آخر مسابقه وزن خواهند شد. اگر راننده مایل باشد پیش از وزن ‌گیری خودروی خود را ترک کند، باید از نماینده فنی بخواهد او را وزن کند تا بعد به وزن خودرو اضافه شود.

 

 • هر رقابت ‌کننده‌ای که حداقل وزن را رعایت نکرده باشد، ممکن است زمان تایم گیری‌ اش مورد قبول واقع نشود یا از نتیجه مسابقه کنار گذاشته‌ شود مگر اینکه علت، از دست دادن اتفاقی قسمتی از خودرو باشد.

 

طبق مقررات فنی:

 • در تمام طول رقابت، وزن خودرو به همراه راننده و تجهیزات ‌ایمنی‌اش (بدون در نظر گرفتن وزن سوخت)، باید بیش از 702 کیلوگرم باشد.

 

 • خودروها همیشه با لاستیک‌های هوای خشک، وزن‌گیری می‌شوند.

 

 • وزن سوارشده بر چرخ‌های جلو و عقب در طول زمان‌گیری به ترتیب نباید کم تر از 319 و 376 کیلوگرم باشد.

 

 • خودروها می‌توانند از کیسه‌های شن برای رسیدن به حداقل وزن استفاده کنند اما این کیسه‌ها باید امن به خودرو ثابت شده باشند. همچنین در طول مسابقه نباید کیسه ‌ای اضافه یا کم شود.

 

 • به استثنای گازهای فشرده، هیچ ماده‌ای نمی‌تواند به خودرو اضافه شود. اگر لازم باشد قطعه‌ای از خودرو جایگرین شود، قطعه جدید نباید سنگین تر از قطعه اصلی باشد.