فرناندو آلونسو

آلونسو: من بهترین هستم اما هوندا نه قدرت دارد و نه قابلیت اطمینان!

فرمول یک ایران - بالاخره پس از پشت سر گذاشتن مشکلات فراوان، کاسه ی صبر فرناندو آلونسو لبریز شد و بعد از دومین روز تست بارسلونا اذعان کرد که موتور هوند... ادامه ...