مکس ورشتپن ، ردبول - فرمول یک بریتانیا 2020

هوندا پس از ناکامی های اخیر تغییراتی را در موتور ایجاد می کند

فرمول یک ایران - هوندا تامین کننده پاوریونیت تیم فرمول یک ردبول ریسینگ، تغییراتی را در سیستم های الکترونیکی و نرم افزاری موتور فرمول یک خودش انجام داد... ادامه ...