تعیین خط گرندپری سنگاپور ۲۰۱۸؛ آتش بازی هَمِرتون در بندر مارینا

فرمول یک ایران - در دور تعیین خط گرندپری سنگاپور ۲۰۱۸؛ لوییس همیلتون با دوری فوق العاده توانست پول پوزیشن را کسب کند. مکس ورستپن دوم و سباستین فتل سوم... ادامه ...