لوئیس همیلتون و سباستین فتل - بحرین 2019

مرسدس: رانندگی لوئیس همیلتون برای فراری یک امر محتمل است

فرمول یک ایران - مدیر تیم فرمول یک مرسدس، توتو ولف بیان کرده است اینکه لوییس همیلتون بخواهد قبل از بازنشستگی برای فراری براند یک امر بسیار محتمل بوده ... ادامه ...