کاربر

نام کاربر

Ali

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

ایرتون سنا

تیم مورد علاقه

مرسدس

بیوگرافی کاربر

مهندس مکانیک