کاربر

نام کاربر

Siavaghsh

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

چارلز لکلرک

موتور سوار مورد علاقه

مارک مارکز

تیم مورد علاقه

فراری

بیوگرافی کاربر

فقط فراری