کاربر

نام کاربر

Sohrab

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی, مسابقات جهانی استقامت, فرمول E

راننده مورد علاقه

سباستین فتل

بیوگرافی کاربر

فورزا سب ?? ؛ فورزا میک ??