کاربر

نام کاربر

SIAMAK

رشته مورد علاقه

فرمول یک

تیم مورد علاقه

فراری

بیوگرافی کاربر

هیچ راننده ای بزرگتر از تیمش نیست !