کاربر

نام کاربر

siamak

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

چارلز لکلرک

تیم مورد علاقه

فراری, ویلیامز

بیوگرافی کاربر

؟؟؟