کاربر

نام کاربر

Shitil

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

کیمی رایکونن

تیم مورد علاقه

آلفا رومئو

بیوگرافی کاربر

!!!