کاربر

نام کاربر

Pouria

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی

راننده مورد علاقه

مایکل شوماخر

موتور سوار مورد علاقه

مارک مارکز

تیم مورد علاقه

فراری

بیوگرافی کاربر

من فقط دوست دارم این رشته رو