کاربر

نام کاربر

Parsa911

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

نیکو روزبرگ

تیم مورد علاقه

مرسدس

بیوگرافی کاربر

مهندس ارشد مکانیک طراحی کاربردی که طرفدار مرسدس مخصوصا زمان نیکو رزبرگ و بیشتر راننده ها رو دوست دارم ولی تیم فقط مرسدس