کاربر

نام کاربر

Parsa911

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

نیکو روزبرگ

تیم مورد علاقه

مرسدس, فراری

بیوگرافی کاربر

طرفدار مرسدس زمان نیکو رزبرگ