کاربر

نام کاربر

🏁Parsa16

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی, مسابقات جهانی استقامت

راننده مورد علاقه

چارلز لکلرک

موتور سوار مورد علاقه

آندره دویزیوسو

تیم مورد علاقه

فراری, دوکاتی

بیوگرافی کاربر

طرفدار با وفا فراری و سب و لکلرک توی فرمول یک و دکتر و دووی توی موتوجی پی